360 VEST AS

Established w 2012
Vi i 360 Vest AS har arbeidet med Leder-, Team-, Ressurs- og Organisasjonsutvikling siden tidlig på 90-tallet og har mer enn 20 års erfaring i bruk av DISC-baserte verktøyet for å avdekke muligheter og utvikle potensialet hos individer og team i private- og offentlige virksomheter. Siden 2013 er selskapet autorisert forhandler av DISC - et lettfattelig system for atferdsprofilering via nett. Vi har trent trenere innen Lederskap, Organisasjonsutvikling, Medarbeiderutvikling, Salgsutvikling, Relasjonskompetanse, Kommunikasjon, Samhandling og Oppbemanning.
DISC brukes innen utvikling av leder, selger og medarbeidere. Vi har analyser som er personlig eller knyttet mot er team. Denne kunnskapen er noe for alle for det handler om adferds kunnskap som kan brukes i alle sammenhnger.
Company location
Holbergskaien 1, BERGEN, BERGEN, Norge